Bij het gebruik van Microsoft-software via het Cloud-Edge concept vereist Microsoft (bron) dat de eindgebruiker (u), akkoord gaat met de Microsoft Cloud Agreement.

Deze voorwaarden stellen onder andere:

  • Overdracht van licenties is niet toegestaan. U kunt ook geen andere BV's laten werken met licenties die op uw BV staan.
  • Recht op nalevingsverificatie. U gaat ermee akkoord dat Microsoft controles uitvoert op het gebruik van software.
  • U mag geen gebruik maken van goedkopere licenties voor scholen, goede doelen of overheid, als u niet aan de voorwaarden daaraan voldoet.
  • Microsoft mag persoonlijke gegevens verwerken.
  • Beperking garantie en aansprakelijkheid.


De volledige voorwaarden vindt u in de bijlage.