Er zijn verschillende manieren om een korting te geven:

  1. Een vaste korting over de gehele factuur. Deze wordt op de factuur vermeld bij het totaal-bedrag. Je stelt de korting in bij de klant-gegevens: menu Stamgegevens Organisaties > Open de klant > Klik op Wijzig in het kader met klantgegevens linksboven. Je vindt hier de factuurkorting.

  2. In geval van een artikel (geen uren) kun je ook een korting per regel voor dat artikel ingeven. De korting geldt dan alleen voor die regel en wordt ook op de regel vermeld. Je stelt deze korting in bij de declaratie van het artikel: menu Declaraties > Open de declaratie > Wijzig de korting van de desbetreffende Artikel Regel.

  3. Een korting in uren. Je rekent dan niet alle uren. Deze korting wordt in sommige gevallen vermeld op de factuur (alleen in de meer detailleerde factuur-layouts). Je hebt bijvoorbeeld 8 uur gewerkt, maar factureert er maar 7. De klant ziet dan op de factuur dat je werkelijke uren 8 zijn, maar de gefactureerde maar 7. Je stelt dit in bij de declaratie van het uren: menu Declaraties > Open de declaratie > Wijzig de kolom Decl Uren van de desbetreffende klokregel.